ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

no imagesA személyes adatok védelme az interneten különösen fontos jelentoséggel bír a jövobeni internetes szerzodéskötések, egy valódi internet-gazdaság kialakítása szempontjából.

Az CLUB M3 ezen adatvédelmi nyilatkozattal szeretné elkötelezni magát a biztonságos és megbízható internetes kereskedelem, a személyes adatok és személyiségi jogok védelme mellett.
Az Ön által megadott személyes adatokat (név, cím, a hasonló nevu ügyfelek esetében a megkülönböztetésre szolgáló ügyfélszám, stb.) és az Ön felhasználói adatait az Adatvédelmi Törvény értelmében kizárólag szerzodéskötési, számlázási, tanácsadási célokra, valamint saját reklámcéljainkra használjuk fel. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk!

Az adatok harmadik félnek történo átadására kizárólag az Ön elozetesen megtett, határozott beleegyezése után kerülhet sor.

1. Milyen személyes adatokat kérünk, és ezeket hogyan dolgozzuk fel?
a. Név nélküli adatok
Internetes oldalaink látogatása során általánosan hozzáférheto oldalainkon, szabadon és név nélkül kereshet. Név nélküli internetes látogatását kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, internetes megjelenésünk optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, ezen rögzített adatok nem tartalmaznak semminemu személyes adatot. Rögzítésre csak a domain név, az IP-cím, számítógépe konfigurációja és böngészojének típusa kerül. Szintén automatikusan rögzítjük azokat az internet-oldalakat, ahonnan Ön eljutott hozzánk, és azokat is, amelyeket nálunk látogatott, valamint a látogatás idejét és idotartamát. Az Ön személyére, felhasználói profiljára ezekbol az adatokból nem lehet következtetni. Ön, mint magánfelhasználó, teljesen névtelen marad. Ezen felül böngészését nem követjük nyomon.

b. Feldolgozásra kerülo személyes adatok
A megrendelés és az ajánlatkérés lebonyolításához kérjük személyes adatait. Ezek az egyetlen olyan személyes adatok, amiket feldolgozunk.

2. Milyen célból kérjük személyes adatait?
Személyes adatait az Ön azonosítása érdekében kérjük, és az ajánlatkérés, ill. a megrendelés lebonyolításához használjuk fel. Az ajánlatkérés teljesítéséhez adatait ajánlatkéroink között rögzítjük, de az ajánlatkérés lebonyolításán felül nem használjuk fel. Vevoként korlátozott mennyiségben, postai úton kap tolünk reklámküldeményeket.

3. Mikor kérjük személyes adatait?
Személyes adatait a megrendelés, ill. az ajánlatkérés elküldésekor rögzítjük. Mindaddig nem rögzítünk semmilyen adatot, tehát Ön teljesen névtelenül nézheti át termékeinket.

4. Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?
Adatai munkatársaink számára akkor válnak hozzáférhetové, amikor az Ön ügyét dolgozzák fel és intézik. Figyelmüket felhívtuk arra, hogy a személyes adatokat kizárólag az adott feladat jogszeru teljesítéséhez használhatják, és hogy titoktartási kötelezettségük a tevékenység befejezte után is fennáll. Ezen felül munkatársaink behatóan ismerik az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos szabályzókat, az adatok védelmére és titoktartásra kötelezettek, ezek megszegése esetén tisztában vannak a büntetojogi következményekkel.

A személyes adatok harmadik félnek történo átadására csak törvényileg szigorúan szabályozott esetekben kerülhet sor, pl. a szállítónak, a megrendelt áru leszállítása céljából.

5. Milyen jogai vannak a felhasználónak személyes adatai tekintetében?
Felhívjuk a figyelmét az Adatvédelmi Törvényben lefektetett jogaira, különös tekintettel:

a. Tájékozódási jog
Az Adatvédelmi Törvény értelmében-jogában áll az általunk rögzített adatairól felvilágosítást kérni.

b. Ellenvetési jog
Az Adatvédelmi Törvény értelmében joga van a nem megengedett adatok törlésére/korlátozására, a helytelen adatok helyesbítésére. Ezen kérés azonban nem érinti a számlázási és a könyvelési adatokat.

c. Helyesbítés, törlés, korlátozás
Az Adatvédelmi Törvény értelmében jogában áll adatainak reklám, piac- vagy közvélemény kutatás céljából történo használatát korlátozni.

6. Hogyan biztosítjuk az Adatvédelmi Törvény és más idevonatkozó jogi szabályzók betartását?
Biztosítjuk Önt, hogy az Adatvédelmi Törvény eloírásai szerint megteszünk minden szükséges technikai és szervezeti lépést, hogy személyes adatait védjük.

7. Kapcsolat
Amennyiben kérdése lenne a CLUB M3 adatvédelmével kapcsolatban, forduljon adatvédelemmel megbízott munkatársunkhoz, aki felvetései vagy panasza esetén szívesen áll rendelkezésére.